Om Oslo Kammerkor

Oslo Kammerkor ble stiftet av Grete Pedersen i 1984, og har siden blitt et av landets ledende kammerkor. Koret består av en blanding av musikkstudenter, musikere og amatørsangere med stødig korbakgrunn. Sangerene har i hovedsak bakgrunn i klassisk musikk. Det er likevel den nyskapende utforskingen av den norske vokalmusikktradisjonen som i første rekke har gjort koret kjent, og har sørget for Oslo Kammerkors posisjon i norsk musikkliv. I 2005 overtok Håkon Daniel Nystedt som dirigent og kunstnerisk leder.

Oslo Kammerkor har jobbet med folkemusikk i over 30 år, og har samarbeidet med flere av landets største folkemusikere. Koret bringer kveding, en opprinnelig solistisk tradisjon, inn i korformatet. Hver enkelt sanger i Oslo Kammerkor må ha en evne til både å synge solistisk og selvstendig, og til å skape musikk sammen med andre. Dette krever stor musikalsk forståelse og evne til kreativitet.

Oslo Kammerkor er kjent for stor sjangerbredde, og koret eksperimenterer mye med utrykk og sjangere. Koret bruker også improvisasjon som et viktig element i konsertene sine. Gjennom samarbeid med flere musikere og kor får Oslo Kammerkor stadig nye impulser. De siste årene har Oslo Kammerkor bant annet samarbeidet med Ketil Bjørnstad og jazzpianisten Misha Alperin.

Oslo Kammerkor har stor internasjonal aktivitet og blir stadig invitert for å synge over hele verden. Sommeren 2015 sang koret for første gang i Carnegie Hall i New York. Koret har også deltatt på det prestisjetunge verdenssymposiet for kor i Japan i 2005 og i Sør-Korea i 2014, der de høstet gode kritikker og stor respons fra publikum. Mer utfyllende om pågående prosjekter finnes under fanen 2016 og 2017.

© 2016 Oslo Kammerkor